Otázky a odpovědi

Otázka: Proč je důležité sledovat procento tělesného tuku?

Měření hmotnosti samo o sobě není úplně přesné posouzení zdraví či fyzické kondice, protože nerozlišuje kilogramy, které pocházejí z tuků a ty, které pocházejí ze svalové hmoty. Každý potřebuje nějaký tělesný tuk, ale příliš mnoho tuku vede k obezitě – jedna z nejdůležitějších otázek veřejného zdraví ve Spojených státech. Podle nových pokynů, více než polovina dospělých obyvatel USA trpí nadváhou nebo obezitou, a jedno ze čtyř dětí a dospívajících je příliš tlusté.

 

 

Otázka: Existují nějaká onemocnění přímo související s obezitou?

Obezita je přímo spojena s diabetem typu II a hypertenzí, je rizikovým faktorem, který přispívá k mnoho dalším onemocněním, včetně srdečních onemocnění, poruch spánku, artritidy, onemocnění žlučníku, cévní mozkové příhody a některých forem rakoviny. Informovanost a sledování procenta tělesného tuku může být motivační nástroj pro váš cvičební program. Navíc, s jakýmkoliv chronickým degenerativním onemocněním, sledování tělesného tuku a tělesné hmotnosti je rozhodující pro posouzení, léčbu a řízení stavu. Tato informace je užitečná při určování vhodných cvičebních a nutričních programů na individuální bázi.

Otázka: Je možné mít příliš málo tělesného tuku?

Ano. Oba extrémy – příliš mnoho nebo příliš málo tělesného tuku – zvyšují riziko vážných zdravotních nebo psychických problémů. Velmi nízké procento tělesného tuku, zejména u žen, může mít za následek problémy pohybového ústrojí a osteoporózu. A může narušit hormonální rovnováhu, což způsobí ztrátu menstruace. Snaha o extrémně nízké procento tělesného tuku může také vést k závažným poruchám příjmu potravy, jako je mentální anorexie, bulimie a další, které mají významný dopad na lidské zdraví.

 

Otázka: Existují optimální podmínky pro určení procenta tělesného tuku pomocí výrobků Tanita?

Ano, zde jsou:

 • Vyberte konzistentní denní dobu, a držte se jí.

 • S prázdným močovým měchýřem

 • Normálně hydratovaný

 • Špinavé nohy mohou ovlivňovat vodivost.

 • Nylonové punčochy ovlivňují vodivost. Pokud je to naprosto nezbytné měřit v silonkách, použijte kapku čistícího alkoholu na podložku jako vodič.

 • Brzy ráno se nedoporučuje, protože tělo je často dehydratované po nočním spánku. Po určení správné denní doby monitorujte tuk asi dvakrát za měsíc. Kontrola tělesného tuku častěji není prospěšná, změny pak člověku připadají menší.

Věci, které mohou ovlivnit hydrataci, jsou:

 • namáhavé cvičení

 • nedávný příjem potravy

 • diuretika jako je kofein, alkohol, některé léky

 

 

Otázka: Jak určí Tanita Monitor můj podíl tělesného tuku?

Tanita používá vlastní metodu analýzy bioelektrické impedance (BIA).

 

Otázka: Jaká je Tanita BIA v porovnání s jinými metodami, pokud jde o přesnost, opakovatelnost, náklady, pohodlí a délku procedury?

Existuje mnoho metod odhadu tělesného tuku. Níže je přehled nejčastějších z nich.

DEXA (Dual Energy X-ray absorpciometrie)
Dnes je tato metoda považována za zlatý standard díky své spolehlivosti, přesnosti a skutečnosti, že je založena na třech částech (tuk, svaly, kosti) na rozdíl od dvou (tuku a svalů) jako ve většině ostatních metod včetně hydrostatického vážení. Veškerý tělesný tuk je sledován v jediném skenování. Použité zařízení je velmi drahé a člověk musí ležet nehybně na 10-20 minut během skenování. DEXA se nachází především ve výzkumných střediscích.

Hydrostatické vážení
Pokud je provedena správně, je tato metoda také poměrně přesná a považována za zlatý standard. Nicméně, zkouška je poněkud subjektivní, protože se spoléhá na schopnost vyhnat všechen kyslík z plic, zatímco je osoba ponořena v nádrži s vodou. Kyslík zůstávající v plicích ovlivní výsledky. V klinickém prostředí je tento postup opakovat několikrát a spočítá se průměr. “Nádrž” je drahá a nepohodlná pro uživatele. Vzhledem k nákladům, zdlouhavému procesu testování a tělesné zátěži je tato metoda vhodnější pro výzkumné studie.

Konvenční BIA
Analýza bioelektrické impedance používá velmi malý elektrický signál k měření odporu těla. Signál se vede pomocí vody obsažené v těle. Svalová tkáň má mnohem více vody než tuková tkáň a umožňuje snadno přenést signál. Tuk způsobuje odpor vůči signálu. Klasické BIA metody jsou správné, i když ne tak praktické, jako u metody Tanita BIA. Navíc může být poněkud subjektivní na základě umístění elektrod. Uživatel musí být ve vodorovné poloze, zatímco elektrody a vodivé želé jsou umístěny na zápěstí a kotníku. Tento postup se obvykle provádí v ordinaci lékaře nebo na klinice. Většina výrobců konvečních BIA používá hydrostatické vážení jako referenční metodu.

Tanita BIA
Tanita BIA metoda je velmi přesná a její výsledky úzce souvisí jak s metodou DEXA (referenční metoda pro Tanita BIA), tak s metodou hydrostatického měření. Měření jsou velmi stabilní, pokud jsou provedena za stejných podmínek. Zařízení nejsou drahá, takže dělají z Tanita BIA odborně-uznávanou metodu, kterou lze snadno používat doma. Neexistuje žádné fyzické břímě na uživateli, není zapotřebí vyškolený technik k provozu zařízení a celý postup trvá méně než jednu minutu.

Měřítko
Měření podle měřítka je snadné, levné a metoda je přenosná. Avšak výsledky mohou být velmi subjektivní v závislosti na schopnostech techniků a místa měření. Kvalita měřítka je další faktor. Levné modely prodávané pro domácí použití jsou obvykle méně přesné než ty, které používá akreditovaný technik. Navíc, čím více je obézních předmět měření, tím je obtížnější “štípnout” kůži správně. Mnoho lidí považuje měřítka za nepříjemná a invazivní.

NIR (Near Infra-Red)
Optické sondy prozkoumají složení tkáně na různých místech na těle. Tato metoda se stala populární, protože je jednoduchá, rychlá, neinvazivní, a zařízení je poměrně levné. Nicméně studie přinesly smíšené výsledky a ve velké míře došlo k chybě s velmi hubenými a velmi obézními lidmi. Četné zdroje uvádějí, že je potřeba další výzkum k této metodě.

 

 

Otázka: Existují lidé, pro které měření není vhodné?

Lidé s kardiostimulátorem by neměli používat monitory. Ačkoli nejsou známa žádná zdravotní rizika, je to preventivní opatření, které uplatňují všichni výrobci BIA. Přesnost je otázkou pro určité kategorie lidí, ale výsledky mohou být stále používány ke sledování změn. Patří mezi ně:

 • Těhotné ženy

 • Lidé, kteří překročí kapacitu váhy nebo mají více než 75% tělesného tuku

 • Profesionální sportovci a kulturisti.

 

Otázka: Jak jsou přesné a spolehlivé Tanita váhy?

Nezávislý výzkum na několika významných univerzitách (včetně Columbia University v New Yorku) potvrdil, že v klinickém prostředí má Tanita Body Fat Monitor maximálně +/- 5 procent odchylku od institucionální standardní analýzy – Dual Energy X -ray absorpciometrie (DEXA). Mělo by být jasné, že existuje jen jeden 100% přesný způsob výpočtu složení těla, a to je pitva. Tanita věří, že její metoda je nejvíce vhodnou a dostupnou k předpovídání složení těla. Výsledky vah Tanita se od sebe liší maximálně o jedno procento při použití za stejných podmínek.

 

Otázka: Jaké podmínky mohou způsobit nerovnoměrné výsledky nebo zobrazení "Error" na displeji?

Výkyvy hydratace, které mohou přijít v důsledku požití alkoholu nebo potravin, spánku, intenzivního cvičení, léků nebo pre-menstruace.

 • Velmi plný močový měchýř.

 • Velké mozoly na patách a chodidlech (asi 1 / 400 testovaných osob).

 • Nečistá chodidla mohou ovlivňovat vodivost.

 • Nylonové punčochy ovlivňují vodivost. Pokud je to naprosto nezbytné měřit v silonkách, použijte kapku čistícího alkoholu na podložku jako vodič.

 

Otázka: Jak dlouho vydrží váhy fungovat? Existuje záruka?

Doba trvanlivosti, přesnost a spolehlivost se měří na počet použití, ne na kalendářní čas. Všechny váhy jsou velmi spolehlivé, poskytují až 10.000 použití nebo více. Jsou také opatřeny tříletou zárukou na díly.

 

Otázka: Jaký způsob údržby je nutný?

Není potřeba nic kromě čištění podložky pomocí alkoholu a čističe na sklo, aby podložka zůstala lesklá.

 

Otázka: Jak se dozvím, zda můj Tanita Monitor nepotřebuje kalibraci?

“Error” nebo “Sub” kód se může objevit na digitálním displeji nebo výsledky budou nevyzpytatelné a budou se mezi jednotlivými měřeními hodně lišit. Zavolejte zákaznický servis.

 

Otázka: Proč existuje "Atletický režim"?

Atletický režim byl vyvinut za účelem poskytnutí přesnějších výsledků pro sportovce. Sportovní postavy jsou fyziologicky odlišné od standardních postav v důsledku svalové hmoty a rozdílu v hydrataci. Sportovci mívají více svalové hmoty a častěji jsou dehydrovaní. Tyto rozdíly by zkreslily výsledek měření tělesného tuku, pokud by byl použit standardní režim.

 • Tanita definuje “sportovce” jako osobu podílející se na intenzivní fyzické aktivitě cca 10 hodin týdně a zároveň mající klidovou tepovou frekvenci okolo 60/min nebo méně.

 • Tato definice zahrnuje také osoby, které intenzivně cvičili po několik let, ale nyní sportují méně než 10 hodin týdně. Nezahrnuje ale “nadšené začátečníky”, kteří sice sportují nejméně 10 hodin týdně, ale fyziologie jejich těla ještě není změněná.

 

Otázka: Vidím na váze svou váhu a tělesný tuk, ale nedaří se mi získat žádné další údaje.

Jakmile jste získali hmotnost a % tělesného, sestupte z váhy. Poté můžete stisknout některé z dalších tlačítek pro další výsledky. Trik je v tom být mimo váhu před stisknutím tlačítka.

 

Otázka: Jak věk ovlivňuje % tělesného tuku?

Výzkum zjistil, že se stárnutím tu je tendence zvyšování podílu tělesného tuku a snižování podílu svalové hmoty. Toto je přirozený vývoj, pokud necvičíte čím dál tím více během stárnutí. Věkové rovnice jsou nyní aktualizovány u nejnovějších produktů Tanita k zajištění větší přesnosti při odhadu tělesného tuku. Předchozí modely neměly tato data, a proto nebyly tak přesné jako aktuální modely.

 

Otázka: Je měření bezpečné pro ženy, které jsou těhotné?

Nejsou známa žádná zdravotní rizika spojená s těhotenstvím a měřením pomocí produktů Tanita. Vzhledem k tomu, že v kategorii těhotných žen ještě nebyl rozsáhlý výzkum, doporučujeme těhotným ženám používat váhy jenom za účelem vážení. Vzhledem k tomu, že v těhotenství jsou dynamické fyziologické změny, nemůže těhotná žena očekávat přesné výsledky % tělesného tuku a dalších údajů. Vzhledem k tomu, že není možné získat přesné výsledky, nedoporučuje se sledovat váš tělesný tuk až do porodu.

 

Otázka: Je Body Fat Monitor bezpečný, pokud mám zdravotní zařízení nebo implantát?

Osoby s kardiostimulátorem nebo jinými elektronickými implantáty by neměli používat monitor. Osoby s neelektrickými lékařskými implantáty mohou bezpečně používat monitor. Jakékoliv kovové implantáty v těle by mohly mít vliv na výsledek tělesného tuku a % tělesného tuku mírně snížit. Nicméně protože kov bude mít i nadále stejný vliv na výsledek při každém použití monitoru, můžete i nadále používat monitor k sledování relativní změny v průběhu času.

 

Otázka: Jaký rozsah tělesného tuku se pohybuje u dětí?

Vhodný rozsah u dětí mladších osmnácti let nebyl všeobecně stanoven. Fyziologické změny v průběhu dětství, zejména v pubertě, komplikují stanovení univerzálního rozsahu tělesného tuku pro všechny děti. Tanita doporučuje toto konzultovat se svým lékařem, pokud máte obavy o procento tělesného tuku svého dítěte.

 

Otázka: Jsou váhy určené pro kulturisty nebo profesionální sportovce? Kdo je považován za sportovce a kdo za standardního dospělého?

Pokud jste dospělý, který má cca 10 hodin intenzivní fyzické aktivity týdně a máte klidovou tepovou frekvenci přibližně 60 tepů za minutu nebo méně, pravděpodobně budete muset použít atletický režim.
Tanita využívá matematického vzorce pro určení tělesného tuku na základě těchto proměnných: výška, váha, pohlaví, věk a odpor (impedance). Atletický režim využívá matematického vzorce, který je jiný, než u dospělého režimu. Atletický režim byl navržen po studiích osob, které splňují výše uvedená kritéria.

Profesionální sportovce a kulturisty upozorňujeme, že od modelů, které nebyly navrženy s režimem pro ně, mohou získat vyšší výsledek tělesného tuku. Navzdory této skutečnosti mnoho elitních sportovců používalo Tanita váhy k úspěšnému odhadu jejich průběhu ztráty tělesného tuku.

 

Otázka: Proč se procento tělesného tuku mění?

Tanita váhy používají nejmodernější technologii BIA (analýza bioelektrické impedance). Tato metoda analýzy tělesného tuku je velmi přesná a snadná k použití, nicméně změny hydratace mohou mít vliv na výsledek. Je-li vaše tělo dehydratované, budete pravděpodobně mít vyšší výsledek než běžně. Pokud jste přesycen vodou, může dojít k mírně nižšímu výsledku. Chcete-li získat co největší přesnost z našich produktů, Tanita navrhuje následující:

 • Měřte hodnoty alespoň 3 hodiny po vstávání, velkém jídle nebo cvičení.

 • Měřte jednou týdně ve stejnou denní dobu a za stejných podmínek. (Poznámka: čtení více než jednou za týden není prospěšné, protože rozložení tělesného tuku se nezmění ze dne na den.)

 • Zprůměrujte vaše hodnoty za 1 měsíc

 • Porovnejte průměry z měsíce na měsíc.

Dodržením tohoto zprůměrujete výkyvy a budete moci přesněji posoudit vaši změnu procenta tělesného tuku.

 

Otázka: Co je to BMR & DCI?

Bazální metabolismus (BMR) je minimální úroveň energie potřebná v klidovém stavu k efektivnímu fungování těla. Osoby s vysokou BMR dokáží spalovat více kalorií v klidu než osoby s nízkým BMR. BMR je založeno na množství svalové hmoty. Denní příjem kalorií (DCI) je množství kalorií, které můžete spotřebovat během 24 hodin a stále si udržovat aktuální váhu. Naše Ironman váhy mají BMR funkci a Innerscan váhy mají DCI funkci.

 

Otázka: Proč se různí hodnoty, když jsem změnil pohlaví nebo výšku?

V tuto chvíli neexistuje žádné absolutně přesné měření tělesného tuku jiné než pitva. Ostatní metody měření tělesného tuku (tj. posuvná měřítka, podvodní vážení, BIA, atd.) měří tělesný tuk nepřímo. Za účelem určení tělesného tuku je udělán odhad podle známých měření. Tanita používá proměnné: výšku, váhu a impedanci k určení procenta tělesného tuku. Tyto proměnné jsou používány ve vysoce prozkoumaném vzorci. Pokud se některá z proměnných změní, výsledek se změní také. Umělá změna vaší výšky a hmotnosti bude také měnit výsledné procento. Kvůli fyziologickým rozdílům mezi muži a ženami musí být kalibrovány monitory pro muže jinak než pro ženy. Ženy budou mít nižší výsledek u mužského režimu a muži naopak vyšší výsledek u ženského režimu. Chcete-li získat přesné údaje, vyberte správné pohlaví. Správnou stravou, cvičením a monitorováním vašeho těla děláte správné kroky pro zdravější život.

 

Co znamená BMI?

Body Mass Index (BMI) je nejjednodušší a nejběžnější metoda používaná pro určení, zda má někdo správnou hmotnost na svoji výšku. Tato metoda může být nepřesná, protože nerozlišuje tuky od svalů.

 

 

Co je svalová hmota?

Váš přístroj vypočítá hmotnost svalů ve vašem těle jako procento celkové hmotnosti. Svalová hmota zahrnuje kosterní a hladké svalstvo (například srdeční a svaly trávícího traktu) a vodu, která je v těchto svalech obsažena.

 

Co to je Physique Rating?

Physique Rating je stanoven na základě poměru svalů a tuku ve vašem těle. Možná máte velké množství svalů a tuku, nebo malé množství svalů, kvůli kterému vypadáte hubeně, ale skrytý tuk může mít dlouhodobě negativní zdravotní následky.

 

Co je kostní hmota?

Váš přístroj vypočítá množství kostí (úroveň kostního minerálu, vápníku nebo jiných minerálů) v těle. Výzkum ukazuje, že cvičení s korespondujícím nárůstem svalové hmoty je spojeno se silnějšími a zdravějšími kostmi. Měření neindikuje tvrdost a sílu kostí a může být nepřesné u lidí, kteří trpí osteoporózou nebo nízkou hustotou kostí v důsledku stárnutí, těhotenství nebo hormonální léčby.

 

Jak je vypočítán denní příjem kalorií (DCI – Daily Calorie Intake)?

Doporučený DCI je odhad množství kalorií, které můžete během dalších 24 hodin spotřebovat, abyste si udrželi vaši stávající hmotnost. Je to součet bazálního metabolismu, metabolismu denních aktivit (aktiviti zahrují denní domácí práce) a stravou vyvolané termogeneze (energie využívaná v souvislosti s trávením, absorbcí, metabolimem a dalšími aktivitami spojené s přijímáním potravy).

 

Jak vypočítáno procento celkového množství vody?

Vaše procento celkového množství vody je množství tekutin ve vašem těle vyjádřené v procentech z vaší celkové hmotnosti. Pokud máte vysok podíl tělesného tuku, vaše průměrné procento množství vody může být nízké. Jak budete ztrácet tělesný tuk a zvyšovat podíl svalové hmoty, tak bude vaše procento tělesné vody postupně stoupat.

 

Proč bych měl používat Body Composition Monitor?

Body Composition Monitor je navržen tak, aby poskytl podrobné informace o proporcích svalů, tuku, vody a kostech ve vašem těle. Při pravidelném používání poskytuje pohled na to, jak změny životního stylu jako diety a cvičení ovlivňují vaše tělo a zdraví.

 

Jak mám používat Body Composition Monitor?

Je důležité ho používat pokaždě ve stejnou denní dobu při stejných podmínkách. Nejlepší dobou pro měření je večer před jídlem.

 

Nezáleží na tom, kolik toho vypiju – nikdy nemám správnou úroveň hydratace

Faktory jako je teplota, jak moc jste cvičili, kdy jste naposledy pili, zdravotní podmínky, léky, alkohol, kofein atd. ovlivňují úroveň hydratace svalové hmoty, která vodí elektrický signál. Dále také hraje roli denní doba a rozvržení tekutin v těle. Nejlepší dobou pro měření je mezi 17 a 19 hodinami před jídlem. Pokud není tělesný tuk ve zdravých mezích, není možné dosáhnout 50-55% úrovně hydratování.

 

Můj přístroj mě zváží, ale neposkytne údaje o tuku – proč?

K získání výstupu o tuku je potřeba, aby signál prošel tělem. Ponožky, mozoly a tvrdá kůže na chodidlech mohou zabránit měření. Nelze detekovat tělesný tuk nižší než 3%.

 

Jiné zařízení mi naměří odlišnou hmotnost – potřebuje moje zařízení nakalibrovat?

Tanita má poruchovost menší než 1%. Pro posouzení správnosti je třeba zařízení vyzkoušet s kalibrovaným závažím.

 

Proč ve stejný den dostanu různé hodnoty % tělesného tuku?

Hmotnost tuku se během dne výrazně nemění, ale celková hmotnost těla ano.
Je nutné si uvědomit že měření ukazuje procenta tuku, nikoliv celkovou hmotnost tuku. Pokud tedy stoupne vaše celková hmotnost, sníží se % tělesného tuku, i když jeho hmotnost neklesla.

Mějte na vědomí, že zařízení nejprve změří vodu, svaly a kosti a poté je odečte od celkové hmotnosti – tím získáme tuky. Cokoliv, co zvýší hmotnost (plný žaludek) přispěje k nepřesným výsledkům.

 

Mohu používat zařízení pro měření domácího mazlíčka?

Ne, přístroj je navržen pro lidské tělo.

 

Změnil jsem si pohlaví – jaké nastavení mám použít?

Neexistuje definitivní odpověď. Obecně byste měli nastavit pohlaví, s jakým jste se narodili.

 

Proč zařízení nezměří vodu mého ditěte?

Neexistují měřítka pro měření vody u dětí, a dokud nebudou, Tanita nebude ukazovat měření vody u dětí.

 

Jak změním nastavení z kg na st/lbs?

Zařízení pořízené před rokem 2002 mají přepínač pod měřící plochou. U přístrojů pořízených po roce 2002 se nastavení mění pomocí tlačítek set a arrow, které se nacházejí u LCD obrazovky. U zařízeních, které byly vyrobeny pouze pro pevninskou část Evropy, není změna možná.

 

Jak přesné jsou přístroje Tanita?

Údaje o tělesném tuku jsou přesné v rozmezí 5% DEXA.

 

Chci ten nejlepší přístroj, mám si koupit ten nejdražší?

Nejdražší přístroj nemusí být vždy ten ideální pro vás. Záleží to na tom, co od zařízení očekáváte.