Technologie BIA

Co je Bioelectrická impedanční analýza (BIA)?

BIA měří stavbu těla vysíláním nízkého, bezpečného elektrického signálu tělem přes chodidla a elektrody v rukou. Signál volně putuje přes tekutiny ve svalech a další tělesné tkáně, ale setkává se s odporem, když prochází tukem, který obsahuje málo tekutin.Tenhle odpor se nazývá ‘impedance’. Data jsou využita spolu s pohlavím, výškou a hmotností pro kalkulaci tělesné stavby. BIA technologie Tanity je klinicky potvrzena Zlatým standardem DXA a je dokázána její vysoká přesnost.

Jak se liší BMI od BIA?

Body Mass Index (BMI) je nejjednodušší a nejpoužívanější metoda stanovení, jestli někdo má správnou hmotnost vzhledem k jeho výšce. Metoda BMI však neukazuje změny svalů a tuku s ubíhajíím časem a tím pádem může být vysoce nepřesná.