Při hubnutí pomáhá kognitivně-behaviorální terapie obezity

PhDr. Iva Málková, STOB

Jen to chování, které je pozitivně posíleno, se udrží

Mnozí  z hubnoucích si na vlastní kůži prožili, že hubnutí a udržení dosaženého váhového úbytku jsou dva zcela odlišné procesy. Pokud člověk hubne tak, že dočasně radikálně vymění své návyky za zcela odlišné – např. podlehne týdenním dietám uváděných v časopisech, pití koktejlů dle reklamy v televizi, jednostranným dietám typu tukožroutské polévky, bezlepkové diety, paleodiety apod., je zřejmé, že takto se nemůže chovat celý život a že zase na váze přibere. Podstata problému tkví v tom, že když se po skončení „hubnutí“ vrátíte k původním nevhodným stravovacím a pohybovým návykům, znamená to i návrat k původní váze (jojo efekt – časté výkyvy váhy, které jsou pak komplikací pro další hubnutí). Je zřejmé, proč ti, kteří takto hubnou, váhové úbytky znovu naberou. Z psychologie víme, že jen to chování, které je pozitivně posíleno, se udrží. Nevhodné výše uvedené způsoby jsou nám nepříjemné, tudíž jich zanecháme.

Zákony zachování energie nelze obelstít

K trvalým váhovým úbytkům vede jediná cesta – omezení energetického příjmu a zvýšení energetického výdeje. Omezení energetického příjmu může obézní docílit různými způsoby od nesmyslných po rozumné. Může pít měsíc koktejly či ovocné šťávy, jíst syrovou stravu nebo dodržovat jinou jednostrannou nevyváženou dietu. Takto se však nelze chovat celý život. Zákonitě přijde krize, kdy dojde k porušení předsevzetí, a pak následuje období, kdy se vše vymkne z ruky – obézní se přestane úplně kontrolovat a pouze doplňuje tukové zásoby nadměrným přejídáním, aby sebral sílu na další hubnutí od určitého data. Bludný kruh je uzavřen.

Základy kognitivně-behaviorální psychoterapie (KBT)

Obsahem metodiky STOBu  je program, který vychází z KBT a je aplikován v skupinových  kurzech snižování nadváhy po celé republice. Vede k navození žádoucí změny v nevhodném chování, myšlení a emocích na základě teorií učení.

Reakce vznikající učením nemusí být samozřejmě vždy pozitivní, ale mohou být i negativní, např. vytváření zlozvyků, v našem případě učení se nevhodným stravovacím a pohybovým návykům.

Teorie učení

1) Klasické podmiňování

Z tohoto modelu vycházejí metody, které jsou založeny na učení a odnaučování se vztahů mezi podnětem a reakcí.

Klasické podmiňování: podnět (hlad) → reakce (najím se)

Pokud by fungovaly jako spouštěče k jídlu přirozené signály hladu  a za jiných okolností bychom nejedli, nenastal by problém obezity. Tyto signály bohužel v průběhu života u obézních vymizely. Jíme často v důsledku toxického prostředí, kdy spouštěčem k jídlu navíc je vůně jídla, nadměrné porce, zlevněná balení či je jídlo napodmiňováno na spuštění televize apod.

 

2) Operantní podmiňování

Z tohoto modelu vycházejí metody, které jsou založeny na vztahu mezi reakcí a následkem. Cílem je plánovitá modifikace chování pomocí manipulace s následky – odměnami či tresty, které chování vyvolává. Druhý zákon teorie učení praví, že jen ta změna, která je nějak pozitivně posílena, odměněna, se udrží, zatímco ta, jež je trestána, vymizí.

Operantní podmiňování: podnět reakce následek  (odměna nebo trest)

Pokud řeší např. obézní stres jídlem, jeho napětí poklesne, čímž je nevhodné chování posíleno. A naopak pokud drží přísnou dietu, zvolí nevhodný pohyb, vytkne si nereálná předsevzetí, následují nelibé pocity, tresty a nově budované chování vyhasne.

 

3) Kognitivní teorie

Třetí model bere v úvahu procesy vnímání a mentální aktivitu hubnoucího. Není to tedy podnět sám, který vyvolává určité chování, ale význam, který osoba tomuto podnětu přisoudí. Učení může probíhat i bez přímého zpevnění, může probíhat pouze pomocí kognitivních procesů.

Kognitivní teorie: podnět → reakce → organismus → následek

Např. v reklamě je spojena sladkost – sušenky apod. – s libými pocity a obéznímu se v obchodě, aniž ví, jak sušenka chutná, vybaví televizí napodmiňovaný libý pocit a sušenku zakoupí. U obézních jsou typické chyby v myšlení – nejčastěji tzv. černobílé myšlení – „buď anebo“ ( jídlo je zdravé nebo nezdravé, buď drží dietu nebo se přejídají apod.).

 

Kdo by chtěl hubnout rozumným způsobem, neřešit jen jídlo, ale “posílit i vůli”, podívejte se na www.stob.cz a www.stobklub.cz. Najdete zde mnoho užitečných tištěných materiálů s efektivními programy na hubnutí (knihy, brožury), dále internetové programy (Sebekoučink) nebo informace o živých akcích. STOB pořádá zajímavé semináře pro odborníky i hubnoucí, konference a pod. Stěžejní aktivitou jsou kurzy snižování nadváhy, aktivní dovolená a mnoho dalších programů. Pokud chcete hubnout pod odborným vedením a navíc si váhové úbytky udržet, podává vám pomocnou ruku STOB.