Tanita pomáha zlepšit podnikání

Investice do těleného analyzátoru Tanita může výrazně zlepšit vaše podnikání a přinést do něj nové impulsy.

Připojíte se k tisícům odborníků z řad obezitologie, diabetologie, fitness, nutričních poradců a další zdravotních a fitness odborníků z celého světa, kteří si zvolili technologii Tanita. Budete mít možnost zjistit sami, proč je Tanita světově nejprodávanější v oblasti tělesných analyzátorů založených na BIA technologii. 

Přínosy tělesného analyzátoru Tanita?

 

  • Získáte okamžité zhodnocení tělesného složení vašeho klienta jak z hlediska zdraví, tak fyzické kondice.

Za méně než 20 vteřin získáte údaje o tělesném tuku, tělesné tekutině, svalové hmotě, útrobním tuku, bazálním metabolismu, metabolickém věku a dalších hodnotách. Naměřené hodnoty jsou porovnány s doporučenými hodnotami Světové zdravotnické organizace.

  • Přesvěďte klienty tím, že demonstrujete účinnost.

Na základě výsledků můžete se svými klienty stanovit cíle, které povedou ke zlepšení jejich zdravotního stavu a fyzické kondice. V průběhu času potom můžete tyto cíle kontrolovat při dalších měřeních a podle výsledů upravovat dietní a fitness programy. Vyhodnocovací software vám umožní na graficky přehledných tiskových sestavách lépe komunikovat se svými klienty a dosáhnout lépe stanovených cílů. Můžete tak snadněji identifikovat oblasti, kde může dojít ke zlepšení a zvýšit tím motivaci klientů.

  • Zvyšte motivaci klientů se zaměřením na složení těla

Vaši klienti si můžou tyto tiskové zprávy odnášet z konzultací a mít své hodnoty složení těla a porovnání se stanovenými cíly neustále k dispozici. Spokojený klient je nejlepší referencí, která vám může přinést další růst vašeho podnikání. S tělesnými analyzátory tak získáváte velký náskok před konkurencí a velký přínos pro vaše klienty.

 

4-stupňový přístup Tanita k výuce zdraví a fitness cílů 

1) Individuální posouzení celkového stavu klienta 2) Stanovení cílu základních telěsných hodnot pro zlepšení zdravotního stavu a fyzické kondice klienta 3) Rozvíjení programu formou úpravy dietního a fitness programu na základě výsledku měření v období spolupráce 4) Vyhodnocení pokroku porovnáním počátečního stavu s dosaženým cílem. Na změne ve složení těla vyzdvihnout účinnost dietního nebo fitness programu

 

Produkty Tanita zaručují vysokou přesnost a správnost měření. Kvalita přístrojů je podpořena 5 letou zárukou

Všechny profesionální tělesné analyzátory Tanita jsou vyráběny v našich vlastních továrnách v Japonsku, kde jsou použity jen ty nejkvalitnější materiály a zajištěny vysoké výrobní standardy.

 

Výzkumná činnost v oblasti obezity a výživy.

V roce 2000 vznikl Tanita lékařský poradní sbor (TMAB), ktarý si klade za cíl, aby Tanita zůstala v čele pokroku v technologiích a zdravotnických iniciativách v oblasti obezity a výživy. Díky tomu využívá poradenství nezávislých vedoucích výzkumných pracovníků v oblasti obezity a výživy z celého světa, kteří poskytují poradenství při vědeckém vývoji technologie BIA, aby byla dosažena nejvyšší přesnost. Představenstvo si proto dalo za úkol zajistit, aby Tanita výrobky, komunikace a informace byli eticky i vědecky přesné.

 

Tanita také poskytuje celou řadu grantů v oblasti obezitologie a výživy a to formou finanční nebou darováním tělesného analyzátoru pro předem dohodnutý výzkum.