Technologie BIA od Tanity

  •  Bioelektrické impedanční analýza o co se jedná?

Bioelektrické impedanční analýza je metoda používaná pro stanovení složení těla. S BIA můžete získat rychlý přehled o procentu vody a tuku v těle. Je to rychlá a bezpečná metoda, která se stala velmi populární pro svou jednoduchost použití. Tanita nabízí celou řadu přesných vah, které všechny používají bioelektrickou impedance. Spolu s velmi inteligentním algoritmem a dlouholetými zkušenostmi Tanita nabízí velmi přesné měření tělesného složení. Tyto váhy jsou používány po celém světě spotřebiteli a profesionály k zjištění tělesného složení a jeho změn.

  • Jak BIA funguje?

Všechny tělesné analyzátory Tanita používají vyspělé technologie bioelektrické impedanční analýzy. Když stojíte na tělesném analyzátoru Tanita, velmi nízký, bezpečný elektrický signál je odeslán ze čtyř kovových elektrod přes vaše nohy do břicha. U segmentálních analyzátorů poskytují čtyři ruční elektrody další údaje pro analýzu každé končetiny a trupu zvlášť.

Elektrický signál projde rychle přes vodu, která je v hydratované svalové tkáni, ale naráží na odpor, když narazí na tukovou tkáň. Tento odpor, známý jako impedance se změřen a je uložen do vědecky ověřených algoritmů pro výpočet tělesného složení. Výsledky měření jsou zobrazeny za méně než 20 sekund.

  • Co je duální frekvenční BIA technologie od Tanity?

Tělesné analyzátory Tanita používají dvě různé frekvence elektrického proudu pro získání impedančních hodnot. Použitím různých frekvencí, lze dosáhnout vyšší přesnosti měření.

  • Co je multifrekvenční bioelektrická impedanční analýza?

Multifrekvenční tělesné analyzátory Tanita jsou schopny měřit bioelektrické impedance na tří, pěti nebo šesti různých frekvencích. Dodatečné frekvence poskytují výjimečnou úroveň přesnosti ve srovnání s monitory s jedinou frekvencí a také umožňují odhadnout extracelulární tekutinu, tekutinu uvnitř buňky a celkovou tělesné tekutinu. Tyto informace jsou nezbytné pro zajištění detailní pohledu na zdravotní stavu měřené osoby a pro indikaci zdravotních rizik jako je těžké dehydratace nebo edém.

 obr

  • Proč je technologie bioelektrické impedanční analýzy od Tanity nejlepší?

Existuje několik důvodů, proč je technologie BIA od Tanity lepší než ostatní produkty na trhu:

Precizní algoritmus pro výpočet tělesného složení.
Každý tělesný analyzátor Tanita používá patentovanou rovnice, která byla vyvinuta odborníky pro složení lidského těla. Algoritmus obsahuje další informace jako je pohlaví, věk a výška vedle hmotnosti a impedance údajů získaných od tisíců lidí na celém světě s cílem zajistit co možná nejspolehlivější výsledky.

Vědecká činnost Tanity je uznávaná po celém světě.
Tělesná analýzy od Tanity byla ve větší míře potvrzena na alternativních technikách pro složení těla více než jakékoliv jiné značky na trhu. Tělesné analyzátory Tanita byly použity v nezávislých výzkumných studiích, které zdůraznily, že bioelektrické impedanční analýza od Tanity je nejvíce klinicky přesná ve srovnání s jinými produkty. Lékařský poradní sbor Tanita a rozsáhlá síť vědeckých odborníků zajišťují, že Tanita zůstává v čele vědeckého pokroku.

Přesné vážení = přesné měření

Měření přesné hmotnosti zajišťuje co nejvyšší přesnost měření složení těla. Tanita je hrdá na výrobu přesných mechanismů vážení jak pro domácí použití, tak pro profesionální modely, které zaručují přesnost vážení na 50 g nebo 100 g. Pouze Tanita pro své profesionální produkty evropský certifikát NAWI pro váhy s neautomatickou činností, v ČR je to Nařízení vlády pro váhy s neautomatickou činností a certifikát pro zdravotní prostředky třídy III dle evropské směrnice MDD, v ČR je to Zákon o zdravotních prostředcích. Tyto certifikáty udělené notifikovanými osobami zajišťují výrobkům Tanita ty nejvyšší standardy.